InneCzy długowieczność nas jeszcze kusi? – temat miesiąca magazynu ZNAK

29.07.20130

Tematem przewodnim najnowszego numeru (nr 698-699) miesięcznika ZNAK jest długowieczność. Ciekawa inicjatywa magazynu może być potwierdzeniem rosnącej popularności zagadnień związanych z możliwościami wydłużania życia ludzkiego.

W opublikowanych artykułach szeroko przedstawiona jest sylwetka brytyjskiego biologa i wizjonera Aubrey de Greya i jego działalność mająca na celu walkę ze starzeniem. Oprócz opisu problemów czy technicznych możliwości wydłużania życia człowieka poruszone są psychologiczne i społeczne konsekwencje takich działań. W magazynie znajdziemy również rozwinięcie bardzo ważnej kwestii: długość i jakość życia powinny iść ze sobą w parze.

Bardzo wartościowy merytorycznie jest bez wątpienia wywiad z prof. Tomaszem Bilińskim i prof. Andrzejem Paszewskim.  Z przeprowadzonej rozmowy dowiemy się więcej o procesie starzenia komórek, tkanek oraz całego organizmu. Ptaki i ssaki oprócz komórek, które potrafią się dzielić, posiadają także komórki postmitotyczne, niezdolne do rozmnażania (większość komórek nerwowych czy komórek mięśnia sercowego) oraz komórki macierzyste, które mogą rozwinąć się w innego rodzaju komórki. Dzięki temu, że człowiek posiada wszystkie te typy komórek, ma możliwość regeneracji powstających w sposób naturalny uszkodzeń. Niestety mechanizm regeneracji nie jest doskonały, a komórki mogą dzielić się tylko określoną liczbę razy. Z biegiem czasu w strukturach organizmu akumulują się uszkodzenia, zwiększa się nieuporządkowanie, entropia.

Jeżeli chodzi o kwestię przesuwania granicy życia człowieka, poznajemy kilka obiecujących koncepcji. Dzięki prostemu obecnie sekwencjonowaniu całego DNA i porównywaniu genomów być może w niedalekiej przyszłości uda się wskazać warianty genów sprzyjające długowieczności. Poznanie własnego genomu może także pomóc w walce z chorobami. Ponadto duże nadzieje wiąże się z badaniami nad cząsteczkami MikroRNA, które zdają się decydować o naszym rozwoju osobniczym i być może mają znaczący wpływ na długość życia.

Z wywiadu z prof. Mariuszem Zdzisławem Ratajczakiem dowiadujemy się, że kluczem do poprawy jakości życia i do jego wydłużenia jest medycyna regeneracyjna wykorzystująca techniki poprawiające funkcjonowanie uszkodzonych tkanek i narządów. Regenerację należy tu rozumieć zarówno jako odbudowę już uszkodzonych struktur organizmu jak i ulepszenie naturalnego procesu samoodnowy tkanek. Bardzo ważne w medycynie regeneracyjnej są techniki wykorzystujące komórki macierzyste. Spadek wydolności tych komórek jest powiązany ze starzeniem. Prof. Ratajczak uważa, że „jeżeli nauczymy się utrzymywać nasze komórki macierzyste w dobrym stanie, jeżeli będą one sprawniej regenerować nasz organizm, średnią życia ludzi będzie można wydłużyć o kolejne 20?25 lat”. Obecnie znajduje się powiązania między funkcjonowaniem komórek macierzystych a takimi sprawdzonymi metodami przedłużania życia jak restrykcja kaloryczna czy aktywność fizyczna. Wraz z rozwojem farmakologii regeneracyjnej możliwe będzie opracowanie leków wpływających korzystnie na nasze komórki macierzyste. Obecne badania pozwalają zauważyć pewne zależności. Im więcej takich komórek w tkankach, tym dłuższe życie zwierząt. Ponadto przeżywalność komórek macierzystych jest dużo lepsza u zwierząt, którym dostarczamy mniej kalorii. „Uważam, że dojdziemy do takiego momentu, kiedy te komórki będziemy w stanie namnażać i wybudzać, ale potrzeba nam więcej mózgów i rąk do pracy nad tym projektem” – mówi prof. Ratajczak.

W tym samym wywiadzie możemy poznać obiecujące techniki inżynierii tkankowej. W laboratoriach możliwe jest wyhodowanie fragmentów narządów, które mogłyby posłużyć do przeszczepów. Najczęściej używa się podczas tego zabiegu rusztowań łącznotkankowych pokrytych komórkami biorcy, które pozwalają uniknąć odrzucenia przeszczepu. Aby otrzymać wspomniane rusztowanie, niezbędne jest jednak pobranie odpowiedniego fragmentu narządu z organizmu dawcy i usunięcie wszystkich komórek.

Wszystkie artykuły dotyczące długowieczności znajdują się w nr 698-699 miesięcznika ZNAK oraz na stronie http://www.miesiecznik.znak.com.pl/Tekst/pokaz/13078. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *