Badania nad przedłużaniem życiaLudzkie telomery wydłużone dzięki użyciu mRNA do zaprogramowania TERT telomerazy!

03.02.20150

Naukowcy ze Stanford University School of Medicine wydłużyli ludzkie telomery używając mRNA do zaprogramowania TERT telomerazy

Badacze, używając zmodyfikowanego mRNA, wydłużyli telomery w ludzkich komórkach i dali nadzieję na skuteczną terapię odmładzającą.

Związek telomerazy i telomerów ze starzeniem jest już powszechnie znanym faktem. Do tej pory nie było jednak skutecznych i bezpiecznych metod wydłużenia tych elementów w komórkach człowieka. Naukowcy ze Stanford University School of Medicine opublikowali właśnie przełomowe w tym zakresie wyniki badań.

Opracowana przez nich metoda polega na wprowadzeniu do ludzkich fibroblastów i mioblastów specjalnie zmodyfikowanego, informacyjnego kwasu rybonukleinowego mRNA, kodującego podjednostkę enzymu telomerazy zwaną TERT (odwrotna transkryptaza telomerazy, ang. telomerase reverse transcriptase). W efekcie, w ciągu 24-48 godzin wzrasta aktywność telomerazy, telomery zostają błyskawicznie wydłużone oraz następuje zwiększenie aktywności proliferacyjnej komórek. Po trzykrotnym przeprowadzeniu takiego procesu (transfekcja) udało się wydłużyć telomery o 0,9 kb (900 par zasad) i doprowadzić do intensywnych podziałów komórek.

Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo zaproponowanej procedury. Modyfikacja mRNA ma na celu zmniejszenie reakcji immunologicznej komórki na telomerazę i podtrzymanie informacji kodującej TERT na nieco dłuższy czas. Jednak po upływie 48 godzin telomery wracają do naturalnego trybu skracania. Nie istnieje więc zagrożenie spowodowania niekontrolowanego podziału komórek i podwyższenia ryzyka wystąpienia nowotworu.

Wypracowana metoda może doprowadzić do stworzenia szybkiej i okresowej terapii, pozwalającej w ciągu kilku dni cofnąć ponad dziesięcioletnie efekty skracania telomerów, podczas normalnego procesu starzenia. Powinna znaleźć szerokie zastosowanie w zwalczaniu chorób, tworzeniu leków i medycynie regeneracyjnej.

Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25614443/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *